Szkolenia z zakresu ochrony ppoż. praktyczne

Szkolenie praktyczne poprzedzone jest zajęciami teoretycznymi (szkolenie podstawowe), podczas których uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną, która będzie mógł sprawdzić w praktyce.

Szkolenia praktyczne odbywają się przy wykorzystaniu trenażera ogniowego oraz pod okiem instruktora, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla uczestników.
– praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia – pod okiem instruktora, każdy z uczestników ma możliwość użycia różnych typów gaśnic do gaszenia ognia. Dzięki temu uczestnicy poznają w praktyce sposób uruchamiania i działania poszczególnych typów gaśnic oraz zasady skutecznego ich użytkowania.
– praktyczne ćwiczenia ewakuacji z pomieszczeń zadymionych – przy wykorzystaniu namiotu treningowego oraz sztucznego dymu odwzorowujemy warunki panujące podczas pożaru, dzięki czemu uczestnik może zobaczyć jak może wyglądać ewakuacja w przypadku wystąpienia pożaru.