Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Stałe urządzenia gaśnicze wodne
– Serwis pompowni pożarowych
– Obsługa pompowni pożarowych zgodnie z ustalonym harmonogramem
– Serwis przeglądy instalacji tryskaczowych i zraszaczowych.
– Modernizacje instalacji istniejących
– Remonty instalacji tryskaczowych – naprawy awaryjne.
– Obsługa zbiorników pożarowych
– Rewizja zbiorników pożarowych
– Czyszczenie zbiorników pożarowych bez konieczności spuszczania wody