Przygotowanie nowopowstałych budynków do odbiorów

Przygotowanie nowopowstałych budynków do odbiorów
– Opracowanie dokumentacji
– Dobór, rozmieszczenie i dostawa sprzętu gaśniczego
– Oznakowanie obiektów oraz terenu zewnętrznego zgodnie z wymaganiami normy
– Doradztwo i pomoc techniczna