Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa
– Wykonawstwo kanałów kablowych
– Wykonawstwo uszczelnień przejść instalacyjnych
– Bierne zabezpieczenie konstrukcji stalowych, drewnianych i betonowych
– Serwis