Systemy pożarowe

System sygnalizacji pożaru
– Projekty systemów sygnalizacji pożaru zatwierdzone przez rzeczoznawcę
– Montaż systemów sygnalizacji pożaru producentów: Polon alfa, Siemens, Esser, VESDA
– Okresowe przeglądy
– Sprzedaż podzespołów
– Serwis

Systemy oddymiania
– Projekty systemów oddymiania zatwierdzone przez rzeczoznawcę
– Montaż systemów oddymiania opartych na podzespołach producentów D+h oraz Rewa
– Okresowe przeglądy
– Serwis

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne
– Projekty systemów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zatwierdzone przez rzeczoznawcę.
– Montaż systemów oświetlenia awaryjnego
– Okresowe przeglądy z pomiarem natężenia oświetlenia
– Serwis

Systemy gaszenia gazem
– Projekty stałych systemów gaszenia gazem SUG zatwierdzone przez rzeczoznawcę
– Montaż stałych systemów gaszenia gazem wraz z uruchomieniem
– Okresowe przeglądy
– Serwis

Systemy detekcji
– Pomiar szczelności instalacji gazowych
– Okresowe przeglądy
– Kalibracja detektorów
– Montaż